4840 – Shrimp, 8oz BAITMASTERS

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 8oz bag
• Case Size: 40 – 8oz bag
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 7 10707 04820 4

4840I – Shrimp, 8oz, Imported, BAITMASTERS

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 8oz bag
• Case Size: 40 – 8oz bag
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 7 10707 04820 4

1148 – Clams, 8oz BAITMASTERS

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 8oz bag
• Case Size: 48 – 8oz bag
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 7 10707 01100 0

1425 – Cigar Minnows, 1lb BAITMASTERS

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 1lb bag
• Case Size: 30 – 1lb bag
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 7 10707 01420 9

5504 – Squid, Bait 1lb BAITMASTERS

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 1lb bag
• Case Size: 24 – 1lb bag
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 7 10707 05500 4

5507 – Squid, Bait 1lb BAITMASTERS

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 1lb box
• Case Size: 24 – 1lb box
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 7 10707 05501 1

5624 – Squid, Bait 1lb, Lund’s

• Brand: Lund’s
• Size: 1lb box
• Case Size: 24 – 1lb box
• Producer: Lund’s Fisheries, Inc.
• UPC: 7 29926 00000 9

5511 – Squid, Bait 1lb, California

• Brand: Angels Gate
• Size: 1lb box
• Case Size: 24 – 1lb box

6125 – Thread Herring, 1lb BAITMASTERS

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 1 lb bag
• Case Size: 30 – 1 lb bag
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 7 10707 06120 5

5142 – Smelt, 1lb BAITMASTERS

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 1lb bag
• Case Size: 30 – 1lb bag
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 0 64971 11516 3

1400I – Cigar Minnows, 4.4lb BAITMASTERS, Imported

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 4.4 lb box
• Case Size: 8 – 4.4 lb box
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 7 10707 0441 4

1400 – Cigar Minnows, 5lb BAITMASTERS

• Brand: BAITMASTERS
• Size: 5lb box
• Case Size: 10 – 5lb box
• Producer: Aylesworth’s Fish & Bait
• UPC: 7 10707 01442 1